Saturday, January 19, 2013

ცერებრალური დამბლა


ცერებრალური დამბლა

ცერებრალური დამბლა გამოწვეულია თავის ტვინის დაზიანებით, რომელიც ვლინდება ადრეულ ასაკში და ახასიათებს მოძრაობების შეზღუდვა: დამბლა, კუნთების სისუსტე, კოორდინაციის დარღვევა, უნებლიე მოძრაობები.
ცერებრალური დამბლის დროს თავის ტვინში არსებული დაზიანებები აისახება კიდურების , თავის, კისრის ან სხეულის კუნთების ნორმალური აქტიურობის დარღვევაში.
სიმპტომების გამოვლენა დამოკიდებულია თავის ტვინის დაზიანების ხარისხზე და მერყეობს სუსტი, მცირედ გამოხატულიდან ძალიან მძიმე მდგომარეობამდე. ცერებრალურ დამბლას შეიძლება თან ახლდეს ეპილეპსიური გულყრები, ინტელექტუალური განვითარებისა და მეტყველების დარღვევები. ხანდახან თან ახლავს მხედველობის და სმენის დაქვეითება.
ცდ-ით დაავადებული ბავშვები ხშირად ტოვებენ ინტელექტუალურად შეზღუდულის შთაბეჭდილებას, რაც ყოველთვის არ შეესაბამება სინამდვილეს. დაავადება არ გადადის მემკვიდრეობით, არ პროგრესირებს და არის სტატიური. ცერებრალური დამბლა არ არის პაციენტის გარდაცვალების ძირითადი მიზეზი,მაგრამ მოქმედებს ცხოვრების ხანგრძლივობაზე. მკურნალობის სპეციფიური თერაპია არ არსებობს.

ცერებრალური დამბლის გამომწვევი მიზეზები

ცერებრალური დამბლის მსგავსი მდგომარეობა შეიძლება გაჩნდეს ნებისმიერ ასაკში ინფექციური დაავადებების, ინსულტის ან თავის ქალის ტრავმის შემთხვევაში. ბავშვებში, ცერებრალური დამბლა გამოწვეულია თავის ტვინის დაზიანებით ან ტრამვით მუცლად ყოფნის დროს , მშობიარობის ან ბავშვის დაბადებისთანავე. ხშირ შემთხვევაში ზუსტი მიზეზი რჩება დაუდგენელი.
ძირითადი ფაქტორი ნაყოფის თავის ტვინის დაზიანება პრენატალურ პერიოდში, რჩება ინფექციები, ტოქსიკოზი, დედისა და ახალშობილის ჯგუფისა და რეზუსის შეუთავსებლობა.
ცდ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება გამოწვეული იყოს ნაადრევი მშობიარობით, ახალშობილის ასფიქსიით და სამშობიარო ტრავმით. ახალშობილის ძალიან მცირე წონის (დღენაკლულობა) დროს დაავადების განვითარების საშიშროება დიდია. მშობიარობის შემდგომ თავის ტვინის დაზიანების მიზეზი შეიძლება იყოს თავის ქალის ტრავმა ან ინფექცია,მაგალითათ მენენგიტი.

ცერებრალური დამბლის ფორმები

ცერებრალური დამბლის კლასიფიკაცია ხდება იმისდა მიხედვით, თუ რამდენადაა დარღვეული მოძრაობის ფუნქციები და რამდენად არის გავრცელებული ეს დარღვევები. გამოყოფენ მოძრაობის დარღვევის ხუთ ტიპს:
სპასტიური - კუნთების ტონუსის მომატება,რომლის გამოვლინებაც მცირდება განმეორებითი მოძრაობებით;
ატეტოზი - მუდმივი უნებლიე მოძრაობები;
რიგიდული - მკვრივი, დაჭიმული კუნთები, რომელიც მუდმივად ეწინააღმდეგება პასიურ მოძრაობებს
ატაქსია - წონასწორობის დარღვევა ხშირი წაქცევებით;
კიდურების (კანკალი) ტრემორი
დაახლოებით დაავადების 85% შეადგენს სპასტიური ან ატეტოიდური ტიპის დარღვევები.

სიმპტომების ლოკალიზაციის მიხედვით გამოყოფენ შემდეგ ფორმებს:

მონოპარეზი (ერთი კიდურის ჩათრევით)
ჰემიპარეზი ( სხეულის ერთი მხარის ზედა და ქვედა კიდურის მთლიანი ან ნაწილობრივი ჩათრევით)
პარაპარეზი (ზედა ორივე ან ქვედა ორივე კიდურის ჩათრევით)
ტეტრაპარეზი (ოთხივე კიდურის ნაწილობრივი ან მთლიანი ჩათრევით)
ატონიურ-ასტატისებური ფორმა (სხეულის დამოურჩილებლობა)შერეული
ჰიპერკინეტიკური ფორმა და სხვა.

ცერებრალური დამბლის მკურნალობა

მშობლებმა , რომელთა შვილებიც დაავადებულები არიან ცერებრალურ დამბლით, არასოდეს არ უნდა ჩამოუშვან ხელები.თანამედროვე მედიცინის დახმარებით და სათანადო სარეაბილიტაციო პროცედურების ჩატარებით, შესაძლებელია პაციენტის მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება.
ბავშვებს ენიშნებათ სამკურნალო მასაჟი, სამკურნალო ფიზკულტურა, ფიზიოთერაპია და სხვა აუცილებელი სარეაბილიტაციო პროცედურები და მკურნალობა. მკურნალობა ხანგრძლივია და საჭიროებს ბავშვთან მუდმივ მუშაობას.


www.sanni.ge
No comments:

Post a Comment